Företagsevent

Skanska

marknadsföring, projektledning

Arrangements har haft det yttersta ansvaret att skapa och genomföra ett marknadsföringsevent för Skanska i syfte att sälja lägenheter i Hammarby Sjöstad. Arrangements klient har med gott resultat tilldelat Bitte Islander rollen som projektledare och koordinator av invigning av Skanskas huvudkontor i Solna. Ansvarig för flertalet ”spadtag” i samband med olika byggstarter samt genomfört kundundersökningar inför byggprojektering.

Microsoft

turnéledare, intern kommunikatör,telemarketingundersökning

Bitte Islander intog en nyckelroll genom Arrangements som turnéledare vid världslanseringen av ny produkt för Microsoft. Ansvarig för intern kommunikation och personal incentive vid produktlansering samt event gentemot återförsäljare vid flertal tillfällen. Bitte Islander har även genomfört en omfattande telemarketingundersökning B2B och ett utbildningsprojekt riktat mot småföretagare som genomfördes i hela landet.

Grafair AB

marknadsföring, försäljning, bokning, annonsering,promotionevent

Ansvarig för uppstart av kommersiell sjöflygverksamhet omfattande kontraktering med partners, marknadsföring, försäljning, bokning, annonsering, samt promotionevent.

havsvidden, Åland

marknadsföring, försäljning, workshops

Försäljnings- och marknadsföringsansvarig till företagskunder och agenter i Stockholm Mälardalen regionen. Bitte har genomfört kundbesök, workshops, visningsresor samt skapat produkter med externa partner som gett merförsäljning och marknadsföring av anläggningen.

Bromma Air Maintenance AB

Rådgivning, profilering

Arrangements Bitte Islander ansvarade för framtagning av ny företagsprofil, hemsida, mässmaterial, kommunikationsmaterial internt och externt. Hon upprättade en genomgående krishanteringsmanual och deltog aktivt i en sammanställning av underlag för en officiell upphandling av helikoptertjänster. Med Bitte Islanders breda erfarenheter fick hon även en position som rådgivare till Bromma air Maintenace VD, gällande marknads- och kommunikationsfrågor.

Privatpersoner

Från vagga till grav

Arrangments har under åren genomfört ett stort antal tillställningar för privatpersoner. Det har varit arrangemang för att fira dop, konfirmation och student. Fester har skapats för disputerande doktorander, jubilarer och de som firar pensionsålder. Otaliga bröllop stora som små har minutiöst planerats och genomförts, för att denna dag skall bli ett minne för livet. Även de stunder i livet som är tunga har Arrangements assisterat genom att kreera högtidliga och stämningsfyllda begravningar och urnsättningar.

[clients_box][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/Skanska.png” url=”#” title=”Skanska”][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/microsoft.png” url=”#” title=”Microsoft”][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/grafair.png” url=”#” title=”Grafair”][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/Havsvidden.png” url=”#” title=”Havsvidden Åland”][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/BAM.png” url=”#” title=”BAM”][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/waxholmskastell.png” url=”#” title=”Waxholms Kastell”][client logo=”http://www.arrangements.se/wp-content/uploads/2014/07/stromma.png” url=”#” title=”Strömma”][/clients_box]
Bland Arrangements uppdragsgivare finns: Rädda Barnen, Hotel Rival, Krogab AB, Enersave. AB, Svenska Sjöflyg föreningen.

Kreativ eventbyrå med oväntade lösningar!