Bitte Islander

BITTE ISLANDER

BITTE ISLANDER grundare av Arrangements

Bitte Islander är en mångsidig projektledare med erfarenhet av åtskilliga branscher sedan år 2000. Uppdragen har ofta varit av unik karaktär. Alltifrån marknadsföring av småföretagare och enmansföretag till jätteprojekt hos några av näringslivets tungviktare. Under åren har Bitte Islander byggt upp en rejäl stomme av erfarenheter och skaffat ett omfattande nätverk inom ett större antal verksamheter.

Arrangement skapades utifrån intresset att arbeta med projekt inom försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster som fristående konsult. Arrangements grundare och kreatör har haft privilegiet att studera och arbeta utomlands. Flera av uppdragen har inneburit resor mer eller mindre över hela världen.

”Dessa erfarenheter betraktar jag som ovärderliga då de lärt mig mycket om andra kulturer, värderingar och tillvägagångssätt.”

Bittes Islanders kunskaper och färdigheter

Gnista
Kontaktnät
Bred erfarenhet och expertis
Lösningsorienterad

Kreativ eventbyrå med oväntade lösningar!